Privacy

Kind en Motoriek hecht veel waarde aan de privacy van uw kind. In alle behandelkamers is de privacy daarom gewaarborgd. Wel werken de kinderoefentherapeuten regelmatig in open ruimtes om zo de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven van het kind te integreren.

Daarnaast hanteren wij binnen onze praktijk een privacy regelement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit computerbestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsbrieven, worden in een afgesloten kast bewaard. Het privacyreglement kunt u op aanvraag inzien.

Klantervaring

Ieder jaar voert Kind en Motoriek een klantervaringsonderzoek uit. Op deze manier willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met de praktijk. Na het afronden van het behandeltraject van uw kind ontvangt u een korte enquête. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg voor uw kind heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.

Waarneemregeling

Tijdens de behandeling van uw kind bij Kind en Motoriek kan het voorkomen dat uw behandelend kinderoefentherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door één van de andere kinderoefentherapeuten van Kind en Motoriek. Er vindt een uitgebreide overdracht plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend kinderoefentherapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging. Deze vervanging wordt (vrijwel) altijd uitgevoerd door een van de kinderoefentherapeuten van Kind en Motoriek.

Hygiëne

De kinderoefentherapeuten van Kind en Motoriek dragen zorg voor schone behandelkamers en schone toilet- en doucheruimtes.

Klachtenregeling

Kind en Motoriek is aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Hierdoor is de praktijk automatisch aangesloten bij de landelijke klachtenregeling voor paramedici.

Daarnaast hanteert Kind en Motoriek een eigen, interne,  klachtenprocedure. Op het klachtenformulier kunt u schriftelijk uw klacht over de praktijk, de behandeling van uw kind en/of de behandelend kinderoefentherapeut indienen. Ook kunt u uw klacht telefonisch voorleggen aan de vertrouwenspersoon van Kind en Motoriek (mw. Kruis) op telefoonnummer 06-51846472.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in onze informatiebestanden:

Vrijblijvende afspraak maken

Benieuwd of wij uw kind kunnen helpen? Maak een vrijblijvende afspraak!