Spelenderwijs leren

Met kinderoefentherapie helpen wij kinderen met motorische problemen weer met plezier te laten spelen en te bewegen. Dit doen wij op een speelse manier waarbij plezier centraal staat.

Het doel van kinderoefentherapie

Behandeling kinderoefentherapie

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Hoe kinderoefentherapie werkt

Hoe kinderoefentherapie werkt

1. Intake

Als eerste vindt er een intake plaats waarbij het motorisch functioneren van het kind wordt onderzocht. Vervolgens stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op.

2. Behandeling begint

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen.

3. Evualeren tot resultaat

Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd  met ouders/verzorgers en betrokkenen. Dit gebeurt net zo lang totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Kinderoefentherapie voor scholen

U als leerkracht ziet kinderen verschillende motorische activiteiten uitvoeren. Motorische activiteiten kunnen uitgevoerd worden in grofmotorische activiteiten ( rennen, springen, klimmen en fietsen ) en fijn motorische activiteiten (knippen, vouwen, schrijven). Het motorisch functioneren hangt samen met het cognitief functioneren en het gedrag van kinderen. Het is daarom voor een leerkracht belangrijk om voldoende kennis over het motorisch functioneren van kinderen uit de klas te hebben. Wanneer loopt een kind motorisch achter? Wat kan er in de klas gedaan worden? Wanneer is er extra begeleiding nodig?

Lees meer

Je kan ons ook vinden op Youtube en Facebook!